Newsletter

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje o promocjach i nowych produktach

1. Zarządzającym sklepem internetowym Doris Dorin jest
Applo Investments o/ Kraków

NIP 883 136 31 17

Regon:890624553


ul
. M. Konopnickiej 5/2A

30-302  Kraków

tel: 662 002 106 , email. dorisdorin@doris-dorin.com

 

  zwana  w dalszej cząści regulaminu Sprzedającym.

2. Sklep internetowy Doris Dorin prowadzi sprzedaż wysyłkową  kosmetyków , artykułów kosmetycznych i galanterii oraz urządzeń kosmetycznych   na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych Krajów wyszczególnionych w opcjach wysyłki na stronie www.doris-dorin.com.

3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie www.doris-dorin.com

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

5. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 PLN.

 

Oferta

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.doris-dorin.com  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen poszczególnych produktów.

3.W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, nastąpi niezwłoczne poinformowanie Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

4. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

Zamówienie towaru

 

1. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stronie http://www.doris-dorin.com/sklep_rejestracja.php podając swoje dane osobowe. Dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn zmian).

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.doris-dorin.com.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności lub prawdziwości.

5. W przypadku zaznaczenia w formularzu „Płatność przelewem” jako sposobu płatności, Zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez zamawiającego, nie późnej niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, oraz po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od  daty złożenia Zamówienia. W przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane.

13. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem 606 486 500 lub elektronicznie w ciągu 48 godzin  po złożeniu zamówienia.

 

Warunki dostawy

 

1. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kuriera, wynosi do 6 dni roboczych na terenie Polski, chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin, lub dostawa dotyczy zagranicy.

2. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie z pkt 14, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

3. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej , na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia. Nie ma możliwości innego dostarczenia towaru niż poprzez kuriera , chyba, że klient zastrzeże w momencie złożenia zamówienia opcję odbioru osobistego w Institute of Beauty Doris Dorin w Krakowie.Odbiór osobisty mozliwy jest wylacznie po dokonaniu uprzedniej wpłaty na rzecz Doris Dorin.

4. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu i podlega opłaceniu wraz z płatnością za towar.

 

Informacje o stanie zamówienia

 

1. Klient informowany jest o stanie zamówienia przy dokonywaniu zakupów kartą lub przelewem przy pomocy wiadomości e-mail wysyłanych na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Można również sprawdzić stan swojego zamówienia w zakładce Historia zamówień dostępnej po zalogowaniu się do sklepu.

 

Reklamacje

 

2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera  sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem www.doris-dorin .com telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera  jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 4. poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z paragonem, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

5. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Applo Investments ul. M. Konopnickiej 5/2A Kraków 30-302

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt 20 zwrot zostanie przyjęty. W przypadku gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Sprzedający  dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.

6. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny, koszty ich odesłania ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

7. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką pocztową razem z paragonem bądź fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający może:

a. Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,

b. Uznać reklamację i wymienić  towar na pełnowartościowy

c. Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty o wartości tożsamej w wartościa poprzedniego towaru

d. Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.

8. W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej odpowiadającej wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem, Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji.

9. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Doris Dorin  za pobraniem.

 

Formy płatności

 

1.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

 

Postanowienie końcowe

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.

2. W przypadku gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołącza paragon z kasy fiskalnej, faktury VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdy kupujący zażąda takiego dokumentu droga elektroniczną lub telefonicznie.

3. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowo faktury VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomość e-mail.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 8, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego www.doris-dorin.com  przekazuje swoje dane dobrowolnie, jak również każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.doris-dorin.com.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2010  r.